Datamigratie & Integratie

U wilt uw bedrijfsprocessen verbeteren of business intelligence. Welke redenen er dan ook zijn voor een overstap naar nieuwe bedrijfssoftware, datamigratie is onvermijdelijk. Het is een traject waarbij bewustwording, voorbereiding, functioneel beheer, datakwaliteit en zorgvuldigheid essentieel zijn. Zeker niet een ‘feestje’ van de IT afdeling, maar een gezamenlijk project waarbij alle relevante gebruikers een belangrijke rol spelen. Gedurende de afgelopen vijftien jaar ontwikkelde Rits een aanpak die uw datamigratie tot een succes maakt.

Werkwijze Rits Consultancy:

Een succesvolle datamigratie en data integratie heeft een aantal essentiële elementen:

Quickscan / Analyse


Bewustwording creëren


Verbeteren van datakwaliteit


Oplevering

Quickscan / Analyse

Een gedegen analyse met een heldere projectdefinitie van de probleemstelling is een essentieel fundament voor een succesvolle migratie. Dus wat houdt een dergelijk project precies in, waar liggen belemmeringen en mogelijkheden, wat zijn de functionele verschillen tussen bron- en doelapplicaties of moet data verrijkt worden? Voldoen huidige applicaties nog wel aan de eisen? Welke kosten zijn eraan verbonden, hoe lang loopt het migratieproject en wat wordt er van betrokkenen in de organisatie verwacht? Een helder en duidelijk vertrekpunt met een plan van aanpak is essentieel voor een succesvol project!

Bewustwording creëren

Voor een succesvolle migratie of integratie van data is het van groot belang om alle belanghebbenden in een dergelijk proces te betrekken. Denk hierbij aan hoofdgebruikers, implementatiepartners, afdelingsmanagers, IT-ers en projectmanagers. Heldere communicatie en betrokkenheid hieromtrent voorkomt onverwachte effecten binnen het project. Het betrekken én verantwoordelijk maken van relevante stakeholders en key-users is dé sleutel tot succes. Zij zijn het namelijk die de data moeten opschonen, aanleveren, valideren, converteren en vervolgens via het nieuwe systeem in gebruik gaan nemen!

Verbeteren van datakwaliteit

Het ‘opschonen’ van bestaande data en daardoor verbeteren van de datakwaliteit is een elementair onderdeel van een succesvolle datamigratie. Nieuwe softwaresystemen zijn nauwkeurig afgestemd waardoor van belang is dat de informatie 100% accuraat en actueel is. Want wie succesvol wil zijn, heeft kloppende informatie nodig. Door de volledige betrokkenheid en input van stakeholders en key-users wordt de ideale situatie gecreëerd voor het daadwerkelijk kwalitatief migreren van alle data!

Oplevering

Een migratieproject dat volgens planning verloopt met als resultaat: een optimaal ondersteunende applicatie dat op het juiste moment de juiste informatie geeft en op maat is gemaakt naar de unieke wensen van uw bedrijf en de eindgebruiker! Kortom; More business value met datamanagement.

Nieuwsgierig?

Neem dan eens contact op!

 

Contact:

| Raymond Dijkstra
| 06- 538 444 76
| Akkerstafhof 3, 7544 SP Enschede
| info@rits-consultancy.nl