Operational & Business Intelligence

U wilt uw organisatie gefundeerd kunnen sturen en besluiten kunnen nemen aan de hand van actuele en relevante data. Dat moet daarnaast begrijpelijk en overzichtelijk gepresenteerd worden. Er komen steeds meer gegevens binnen uw organisatie beschikbaar door gedane investeringen van applicaties binnen uw automatiseringsysteem. Welke data is er eigenlijk, communiceren de diverse systemen wel juist met elkaar en produceren ze de gegevens waar ik iets aan heb? Die vragen zult u zichzelf moeten stellen. Het is de kunst om de datakwaliteit te waarborgen en die gegevens dusdanig toegankelijk te maken dat ze optimaal als managementinformatie benut kunnen worden. Rits hanteert daarin een pragmatisch aanpak door de gebruiker ‘in the lead’ te zetten.

Werkwijze Rits Consultancy:

Operational & Business Intelligence kent een aantal essentiële elementen:

Dataregistratie


Data analyse


Data presentatie


Data output en bijsturen

Dataregistratie

U wilt niet eindeloos op uw netwerk databases doorzoeken naar gewenste gegevens. Het is op de eerste plaats van belang dat de gegevens binnen uw organisatie op de juiste wijze vanuit de diverse applicaties worden ontsloten zodat ze zuiver, snel en up to date beschikbaar komen voor verdere verwerking of verrijking.

Data analyse

Data zal geanalyseerd moeten worden en op diverse niveaus binnen uw organisatie als stuurinformatie beschikbaar moeten komen. Voor management, sales maar ook voor bijvoorbeeld operationele zaken. Elk proces behoeft andere informatie en Rits bepaalt samen met u voor wie welke informatie beschikbaar komt. Dit kan betekenen dat data opgeschoond, verrijkt of gecombineerd gaat worden. Moet er met beschikbare data misschien een verwachting of een voorspelling gedaan worden of wilt u puur een lijst of een statistiek? In samenspraak met u als gebruiker wordt vastgelegd hoe en wat er geleverd moet worden.

Data presentatie

Met behulp van de data analyse kunnen gegevens binnen uw organisatie op diverse mogelijkheden gepresenteerd worden. Dat kan een lijnstatistiek, staafdiagram, een overzicht, een formulier of een flitsend dashboard op uw tablet zijn. Door middel van het bepalen van rollen en rechten kunnen zelfs binnen de datapresentatie nog niveau’s worden aangegeven. Ook kunt u binnen de hoofdpresentatie nog verder de detaillering in.

Data output en bijsturen

Uiteindelijk is het allerbelangrijkste in het gehele proces dat output, in welke vorm dan ook, voldoet aan de eisen van de gebruiker zodat die vanuit de datapresentatie gefundeerd besluiten kan nemen. Die output wordt in nauwe samenspraak met de gebruiker/besluitnemer bepaald en dient continue getoetst te worden aan de eisen die op dat moment bepalend zijn.

Nieuwsgierig?

Neem dan eens contact op!

 

Contact:

| Raymond Dijkstra
| 06- 538 444 76
| Akkerstafhof 3, 7544 SP Enschede
| info@rits-consultancy.nl